Showing posts from February, 2021

शैक्षिक शत्र २०८० सम्ममा सबै विषयको नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने (कक्षा ११ का नयाँ पाठ्यसामग्री सहित)

समयानुकूल पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने पाठ्क्रम निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप शैक्षिक वर्ष २०८० सम्मम…

Read Now

GGB Applet of (A+B)^3

यहाँ प्रस्तुत गरिएको सामग्री डाउनलोड गरी आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुने छ । सामग्री तथा ब्लगका बारेमा यहाँक…

Read Now
Load More That is All